ZAUR İSMAYILOV         (055) 222-01-68      - Kursun rəhbəri


    XƏDİCƏ SEYİDOVA      (070) 222-01-68        - Tədris işləri üzrə müavin

 (02333) 5-32-11

   [email protected]

   https://t.me/sahdagkursu